30 0

Dodane przez  w Czy wiesz że?

Motoryka to pojęcie określające stopień rozwoju ruchowego dziecka. Wyróżnia się 2 podstawowe typy motoryki – motorykę dużą oraz motorykę małą.

  • Motoryka dużastanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi. Jest to taki rodzaj aktywności ruchowej jak: chodzenie, bieganie, skakanie, czołganie się, jazda na rowerze, czy też pływanie. 
  • Motoryka małanatomiast, znajduje swe odniesienie we wszelkich ruchach palców i dłoni, czyli ruchach o znacznie mniejszym zakresie, ale wymagających ogromnego skupienia i koncentracji uwagi. Motoryka mała to takie czynności, jak: rysowanie, malowanie, pisanie, ugniatanie czegoś w dłoni, czy rzeźbienie.
  • Motoryka dużaodpowiada za obszerne makro – ruchy całego ciała i jest ona szeroko pojętą, codzienną aktywnością ruchową dziecka, która najefektywniej rozwija cały jego układ nerwowy – koordynację ruchową i koncentrację uwagi.
  • Motoryka mała z kolei, jest charakterystyczna dla znacznie bardziej złożonych mikro – ruchów ręki – tj. czynności manualnych, które towarzyszą dziecku np. przy wykonywaniu prac plastycznych.

Warto zauważyć, że to właśnie motoryka duża (aktywność ruchowa) najsilniej wpływa na rozwój motoryki małej (czynność manualnych) i jest względem niej nadrzędna. To właśnie dzięki aktywności ruchowej najefektywniej rozwija się koordynacja ruchowa i koncentracja uwagi dziecka, co pozwala mu na wykonywanie coraz bardziej złożonych czynności, takich jak rysowanie, czy pisanie.


  • Z praktycznego punktu widzenia – zanim zaczniemy uczyć dziecko posługiwania się ręką (by sprawnie mogło rysować i pisać), skupmy się przede wszystkim na jego wszechstronnej aktywności ruchowej. Im więcej form ruchowych nauczymy dziecko w okresie przedszkolnym, tym lepiej rozwiniemy jego koordynację ruchową i koncentrację uwagi, co znacznie ułatwi mu wykonywanie wszelkich czynności manualnych, jakie spotkają je w szkole.

Pamiętajmy, że aby dziecko mogło poprawnie wykonywać złożone ruchy motoryki małej (rysowanie, pisanie), powinno najpierw dobrze opanować proste ruchy z zakresu motoryki dużej (wszechstronna aktywność ruchowa)!

Zostaw komentarz

* wymagane