Czym jest ruch dla przedszkolaka?

Gdybyśmy spojrzeli wstecz i przypomnieli sobie, w którym okresie życia rozpierała nas największa energia, to prawdopodobnie większość z nas wymieniłaby okres przedszkolny lub wczesnoszkolny. Dlaczego właśnie ten, a nie inny czas był dla nas najbardziej aktywny ruchowo? Wynika to przede wszystkim z  naturalnego toku rozwoju człowieka:

  • Ogromna potrzeba ruchu to najbardziej charakterystyczna  i najgłębiej zakorzeniona potrzeba wszystkich przedszkolaków.
  • Dzieje się tak dlatego, że w okresie przedszkolnym, dzieci wkraczają w swe szczytowe możliwości ruchowe (tzw. apogeum motoryczności). Ogromna ruchliwość dzieci jest niezwykle trafnie zakodowanym przez naturę procesem, gwarantującym  najlepszy rozwój całego układu nerwowego („komputera” sterującego całością – sferą psychiczną i fizyczną).
  • Przedszkolak intuicyjnie odczuwa potrzebę niezwykle intensywnego ruchu, ponieważ właśnie ruch zapewnia mu optymalny rozwój wszystkich, ściśle ze sobą połączonych sfer fizycznych i psychicznych, regulowanych przez układ nerwowy – „komputer”.
  • Okres przedszkolny to JEDYNY moment w życiu człowieka, w którym poprzez ruch dziecko nabywa podstawowe umiejętności ruchowo-nerwowe. Przedszkolak MUSI SIĘ ruchowo wyszaleć, aby prawidłowo kształtować i rozwijać cały swój układu nerwowy – dzięki ruchowi zwiększa się ilość połączeń nerwowych sterujących całością (sferą psychiczną i fizyczną). 
  • Jeśli pozwolimy dziecku na swobodny ruch zgodny z jego naturalną potrzebą, możemy być pewni, że  w przyszłości jego układ nerwowy pozwoli mu wykonywać coraz bardziej złożone czynności, jakich wymaga życie codzienne i funkcjonowanie w szkole.
  • Ruch jest zatem najprostszym i najefektywniejszym bodźcem wspomagającym naukę wszystkich czynności wymagających znacznej koordynacji i koncentracji, takich jak: pisanie, czytanie, rysowanie, czy liczenie.

Czym skutkuje niedobór ruchu u przedszkolaka?  

  • Zaspokojenie spontanicznej potrzeby ruchu u przedszkolaka jest bez wątpienia najważniejszym obowiązkiem wychowawczym, gwarantującym jego prawidłowy i wszechstronny rozwój.
  • Odebranie dziecku prawa do ruchowej aktywności w okresie przedszkolnym, całkowicie zamyka mu drogę do pełnego rozwoju układu nerwowego – m.in. koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi, co jest bezpośrednią przyczyną powstania w przyszłości takich problemów, jak: dysleksja, ADHD oraz ogólna niechęć poznawcza.
  • Odnosząc się do współczesności, miejmy na uwadze, że szkolne problemy dzieci związane m.in. z dysleksją i ADHD, nie biorą się z nikąd. Są one konsekwencją nadmiernie siedzącego trybu życia i drastycznego ograniczania dzieciom ruchu, szczególnie w tak przełomowym dla nich w okresie przedszkolnym!
  • Nic nie dzieje się bez przyczyny – pamiętajmy, że zaniedbując aktywność ruchową przedszkolaka, zaniedbujemy jednocześnie sferę umysłową i emocjonalną przyszłego ucznia!