Czym jest ruch dla ucznia?

  • Wysyłając dziecko do szkoły musimy pamiętać, że od tej chwili będzie ono nadmierną ilość czasu spędzać w pozycji siedzącej. Jest to bardzo trudny i przełomowy dla dziecka moment, ponieważ jego naturalna potrzeba ruchu zostaje całkowicie podporządkowana siedzącemu trybowi pracy szkoły.
  • Rzeczywista potrzeba ruchu małego ucznia wcale jednak nie maleje. Jeśli zadbaliśmy o to, by  dziecko mocno wyszalało się ruchowo w okresie przedszkolnym, to z pewnością będzie mu łatwiej sprostać obowiązkom uczniowskim, ponieważ pozwoli mu na to optymalny stopień rozwoju układu nerwowego.
  • Kto jednak bronił swojemu przedszkolakowi aktywnie spędzać czas i stale ograniczał jego potrzeby ruchowe, ten zacznie zbierać pierwsze żniwo w postaci ADHD, dysleksji i innych dysfunkcji układu nerwowego.
  • Panujące w szkole reguły, wymagają od dziecka ogromnej koncentracji uwagi i ujarzmienia potrzeby ruchu, co zdecydowanie nie sprzyja dalszemu rozwojowi psychoruchowemu. Poza wyżej wymienionymi dysfunkcjami układu nerwowego, mogą pojawić się także dysfunkcje w rozwoju fizycznym, w postaci wad postawy i płaskostopia.
  • Aby umożliwić dziecku dalszy harmonijny rozwój i skutecznie zapobiec wadom postawy, należy przede wszystkim zadbać o jego wszechstronną  aktywność ruchową, a także dawać wzór i zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest w tym przypadku najróżniejsza aktywność ruchowa w  formie rekreacyjnej (gry i zabawy ruchowe). W rekreacji ruchowej liczy się przede wszystkim radość ze wspólnego działania i zdrowie jej uczestników, a nie sportowy wynik.