Dziecko a ruch

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego dzieci zdecydowaną większość czasu spędzają w ruchu. Często myślimy o bezcelowości takiego działania i zastanawiamy się, skąd dzieci mają w sobie tak niespożyte pokłady energii…
 • Dzieci doskonale posługują się swą wewnętrzną intuicją, która nakazuje im się ruszać, aby móc dobrze się rozwijać.
 • Ruch stanowi najbardziej naturalną potrzebę małego człowieka, której początki sięgają jeszcze życia płodowego. Zauważmy, że już w wieku niemowlęcym większość dzieci energicznie porusza swoimi rączkami i nóżkami. Działanie to, choć jeszcze nie do końca przez niemowlę świadome, najefektywniej pobudza i kształtuje cały jego układ nerwowy.
 • Ruchliwość jest dla niemowlęcia i dziecka działaniem całkowicie wrodzonym, które jako jedyne umożliwia harmonijny i kompleksowy rozwój całego organizmu!
 • Wyobraźmy sobie, że układ nerwowy pełni u człowieka rolę „komputera” sterującego całością (sferą psychiczną i fizyczną).
 • Układ nerwowy formuje się i aktywuje jeszcze w życiu płodowym, jednak to dzięki ruchowi, niemowlę i dziecko najefektywniej go rozwija.
 • Dzięki naturalnej ruchliwości powstaje i zwiększa się u dzieci ilość nowych połączeń nerwowych, niezbędnych do  kompleksowego rozwoju ich układu nerwowego – „komputera” sterującego całością.
 • Im więcej takich nerwowych połączeń powstanie w „komputerze” w pierwszych latach życia dziecka, tym lepiej będzie postępował w przyszłości jego rozwój psychiczny, fizyczny,  emocjonalny i umysłowy.
 • Ruch stanowi dla niemowląt i dzieci najważniejsze, wręcz fundamentalne ogniwo rozwoju dla całego układu nerwowego.
 • Pod wpływem ruchu wydzielają się specjalne substancje chemiczne (neurotrofiny), które jako jedyne tak skutecznie pobudzają rozwój komórek nerwowych i usprawniają połączenia między nimi.
 • Liczne badania potwierdzają, że to właśnie wysoki poziom ruchliwości u niemowląt i dzieci najefektywniej rozwija cały ich układ nerwowy, tzn. sferę psychiczną, fizyczną, emocjonalną i umysłową.
 • Pamiętajmy, że prawidłowy rozwój niemowlęcia i dziecka w ogromnej mierze zależy od jego naturalnej ruchliwości, której absolutnie nie wolno ograniczać!