Jak ruch wpływa na rozwój dziecka?

Spośród licznych przykładów potwierdzających niezwykle wszechstronny wpływ ruchu na organizm dziecka, zwróćmy szczególną uwagę na to, że:
  • Ruch odpowiada za rozwój całego układu nerwowego dziecka – dzięki ruchowi zwiększa się ilość połączeń nerwowych,
  • Aktywność ruchowa najefektywniej wspomaga przewodzenie impulsów nerwowych w układzie nerwowym dziecka – ruch kształtuje i usprawnia koordynację ruchową i koncentrację uwagi,
  • Ruch przynosi dziecku niezastąpione korzyści w sferze emocjonalnej oraz w rozwoju inteligencji i twórczego myślenia,
  • Ruch rozwija mięśnie, kości, więzadła i stawy – cały układ ruchowy dziecka,
  • Ruch wpływa na prawidłowy przebieg procesu kostnienia szkieletu oraz zapewnia jego wzrost,
  • Ruch zapobiega wadom postawy u dziecka, ponieważ w naturalny sposób kształtuje krzywizny fizjologiczne kręgosłupa oraz łuki podporowe stóp,
  • Ukierunkowana aktywność ruchowa stanowi najbardziej naturalny środek socjalizacji dziecka – uczy odwagi, wytrwałości i współpracy w grupie.
Ruch stanowi najpewniejszy rozwojowy fundament. Jedynie dzięki ruchowi możliwy jest harmonijny rozwój sfery psychicznej, fizycznej oraz zdrowotnej każdego dziecka!