Ruch jako złota profilaktyka

  • Ruch stanowi dla niemowląt i dzieci najważniejsze, wręcz fundamentalne ogniwo rozwoju dla całego układu nerwowego.
  • Pod wpływem ruchu wydzielają się specjalne substancje chemiczne (neurotrofiny), które jako jedyne tak skutecznie pobudzają rozwój komórek nerwowych i usprawniają połączenia między nimi.
  • Liczne badania potwierdzają, że to właśnie wysoki poziom ruchliwości u niemowląt i dzieci najefektywniej rozwija cały ich układ nerwowy, tzn. sferę psychiczną, fizyczną, emocjonalną i umysłową.
  • Pamiętajmy, że prawidłowy rozwój niemowlęcia i dziecka w ogromnej mierze zależy od jego naturalnej ruchliwości, której absolutnie nie wolno ograniczać!